Svensk Kvinnolobby
Ideel verksamhet för ett jämställt samhälle

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för 45 kvinnoorganisationer i Sverige. 

De arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking. 

Sveriges Kvinnolobby är bland annat  initiativtagare till 15:57-rörelsen och kampanjen Lön hela dagen.

Källa: Svensk Kvinnolobby

Den ideella verksamheten Svensk Kvinnolobby arbetar för kvinnors rättigheter och för att stärka kvinnors position i samhället. I dag, på Internationella kvinnodagen skickade de en faktura till Stefan Löfven på 17,7 biljoner kronor – summan som kvinnor ska ha förlorat under ett arbetsliv.

– Vi vill synliggöra skillnaderna mellan kvinnor och män när det kommer till lön och jämställdhet. Fakturan är ställd till Löfven men självklart kan fler pytsa in, som arbetsgivarorganisationer, kommuner och landsting, näringsliv med flera, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Lönegapet mellan kvinnor och män är 13,2 %, räknat på att alla skulle jobba heltid. Men eftersom kvinnor också jobbar mer deltid tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett arbetsliv, enligt organisationen. Lönegapet har i stort sett varit oförändrat i över 30 år tid, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Pengarna, säger Clara Berglund, kan skickas med swish eller faktura. Men om pengarna faktiskt kommer att betalas ut ser hon inte som realistiskt. Utan organisationen ville främst visa på det stora lönegappet.

– Många pratar om att ett 13 procentigt lönegap inte är så farligt. Men om de inte betalar och vi fortsätter utvecklas i samma takt tar det 53 år tills vi har jämställda löner mellan kvinnor och män. Det blir en väldigt stor skuld som kvinnor förtjänar att få betalt för då, säger hon.

Metro har sökt Stefan Löfven via hans pressekreterare som avböjer att kommentera.