Fakta: De 15 största länderna

De vid årsskiftet 15 största ursprungsländerna samt kön för personer i Sverige som var födda utomlands.

00#0000000LandKvinnorMänTotaltFinland94 07761 968156 045Irak61 07370 815131 888Syrien41 51556 70198 216Polen46 90738 61085 517Iran33 12635 94169 067Jugoslavien33 38233 80867 190Somalia30 32930 29460 623Bosnien och Hercegovina29 17228 53357 705Tyskland26 17423 41249 586Turkiet20 85325 52046 373Norge23 38718 68742 074Danmark19 65322 21741 870Thailand30 3498 44338 792Afghanistan12 55818 70931 267Eritrea12 72415 89228 616Totalt (alla länder)848 237828 0271 676 264Källa: SCB

Vid årsskiftet bodde knappt 1,7 miljoner människor som fötts utomlands i Sverige – och i fjol ökade de med 72 713 personer enligt SCB. Den största gruppen var från Finland, följd av Irak och Syrien, skriver The Local.

SCB räknar människor som kommit till Sverige som exempelvis flyktingar, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller personer som vill förenas med anhöriga. Totalt 156 045 personer födda i Finland fanns i Sverige vid årsskiftet – 94 077 kvinnor och 61 968 män.

Näst största gruppen var människor födda i Irak – 131 888. Men könsfördelningen var en annan, med 61 073 kvinnor och 70 815 män. I den tredje största gruppen, människor födda i Syrien, fanns 98 216 personer. Även här var männen fler. Det rörde sig om 41 515 kvinnor och 56 701 män.