Fakta: Sexistiska djur

Hos vissa arter bland däggdjuren är hannarna mycket dominerande. Det gäller exempelvis många primater, som orangutanger, gorillor och babianer. Våld är inte ovanligt och ofta tvingar sig hannarna på honorna.

Även bland några av de stora kattdjuren och delfinerna är hannarna ibland brutala mot honorna. Ännu tydligare är detta hos sjöelefanter, sjölejon och pälssälar.

Hos babianer tycks detta ha gett upphov till en medfödd mentalitet som sträcker sig över artgränsen. Babianhannar är försiktiga när de har med människor att göra, men tycks oftast vara helt orädda för kvinnor. Däremot blir de lätt bortskrämda av män, till och med av små pojkar.

Källa: FAO, Smithsonian, Primate Info Net, m.fl.

Enligt experterna är detta typiskt för många djurarter. Vid djurangrepp är det oftast hannar som går till attack, och kvinnor är helt klart mer utsatta än män.

– När vi har attacker av medelstora rovdjur, som varg, puma och leopard, är det oftast kvinnor som råkar illa ut, säger Olof Liberg, före detta koordinator för det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv.

Han tror dock inte att rovdjur av det här slaget attackerar kvinnor specifikt för att de är kvinnor.

– Det beror på att kvinnor i allmänhet är mindre än män. Vi vet inte ens om vargar kan skilja på könen hos människor, säger Lidberg.

Han pekar på uppgifter från Indien där flera människor dödats av vilda vargar under senare årtionden.

– Det är oftast barn som faller offer, ibland kvinnor. Det tyder på att storleken är den avgörande faktorn.

Detta bekräftas av Patricia Goodmann, vargexpert vid Wolf Park i Indiana i USA.

– I allmänhet närmar sig vargarna kortvuxna först, säger hon i ett förhör.

Båda experterna ska höras i vargrättegången som inleds på fredagen i tingsrätten.

Sexistiska babianer

Men det finns faktiskt djurarter som är uppenbart sexistiska. Värst av alla är möjligen babianerna, eller babianhannarna för att vara mer exakt.

I en rapport om konflikter mellan människor och vilda djur i Afrika skriver FN-organet FAO att babianer är ett problem när de söker föda på åkrarna eller inne i byarna. De utgör nästan aldrig ett dödligt hot men de stora hannarna med sina enorma hörntänder kan lätt injaga fruktan hos människor – och särskilt då bland kvinnor som angrips mycket oftare än män.

Att babianhannar gör skillnad på män och kvinnor är välkänt. Den sydafrikanska forskaren Kayla Michele berättar om en händelse där hon och två andra vuxna kvinnor försökte skrämma bort en stor grupp hannar från trädgården, men utan att lyckas. De ignorerades helt av de stora aporna.

Då kom en sexårig pojke, en yngre bror till en av kvinnorna, ut i trädgården – och schasade utan vidare bort hela babianflocken.

Värre mansgrisar än så måste vara svåra att hitta.

Brutala delfiner

En annan djurart som av allt att döma gör skillnad på män och kvinnor är flasknosdelfinen, välkänd från delfinarier världen över.

Flera exempel finns på att delfinhannar agerat aggressivt mot kvinnliga skötare i fångenskap, och även mot kvinnliga dykare i det vilda. Av videoupptagningar att döma tycks det som om delfinhannarna är sexuellt upphetsade, kanske på grund av något doftämne, och deras närmanden är allt annat än milda – vilket kanske återspeglar artens eget våldsamma sexliv.

– Gäng med två eller tre hannar brukar isolera en ensam hona och sedan tvinga sig på henne, ibland veckor i sträck, säger den amerikanska marinbiologen Miriam Goldstein, som nämner att hon känner till fall där kvinnor blivit utsatta för våldsamma närmanden.

Mansgrisar finns med andra ord hos många djur. Och i vissa fall sträcker sig sexismen tvärs över artgränserna.