Fakta: Kort om studien

Forskarna analyserade drygt 2,3 miljoner artiklar som publicerats på nätet av olika engelskspråkiga medier under perioden oktober 2014 till april 2015.

Särskild programvara analyserade vilka ämnen artiklarna handlade om, hur ofta män och kvinnor nämndes och syntes på bilder kopplade till texterna.

Inom alla ämnen förutom mode dominerade män texterna. I nöjestexter nämndes en man i sju av tio fall, i sportartiklar var motsvarande siffra nio av tio.

Bara inom ämnet politik var det mer troligt att en kvinna omnämndes i texten än att hon syntes i en bild tillhörande artikeln.

Källa: Plos One

Att kvinnor är underrepresenterade i medier har visat sig i studie efter studie. Men för att få en ännu tydligare bild av hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut, tog forskare hjälp av så kallad artificiell intelligens och lät särskild programvara analysera över två miljoner artiklar i engelskspråkiga medier publicerade på nätet.

Det visade sig att män syntes oftare än kvinnor, både när det gällde bild och text, även om proportionerna varierade beroende på vilka ämnen artiklarna berörde. Kvinnor förekom exempelvis mer i artiklar om mode och som minst när det handlade om sport och politik.

Inte förvånad

Det var också mer sannolikt att kvinnor porträtterades på bild än att de omnämndes i text, som exempelvis reporter eller källa, inom så gott som alla ämnesområden, enligt studien som publiceras i tidskriften Plos One.

Maria Edström, lektor vid Göteborgs universitet som forskar om jämställdhet och medier, är inte förvånad över resultatet.

– Jag tycker det låter precis som det brukar se ut, säger hon.

Att kvinnor syns mer på bild kan bero på att redaktionerna försöker kompensera för bristen på kvinnor som källor, tror Edström.

– Redaktionerna är medvetna om bristen och försöker lyfta fram de kvinnor som faktiskt är med, för att balansera detta.

Män experter

I höstas presenterade Maria Edström en studie där man kunde visa att en tredjedel av de som medverkade i svenska nyheter under en specifik dag 2015 var kvinnor. Fyra av fem experter var män.

– Varje gång man gör en ny studie tänker man att det ska se annorlunda ut och så gör det inte det. Samtidigt som man känner att samhället utvecklas och blir mer jämställt är medierna ganska långsamma, säger Edström.