Kvinnor som behandlas för högt blodtryck når inte målblodtrycket i lika hög utsträckning som män, trots att de följer medicineringen bättre.

Forskare granskade 75 000 patienter i Stockholm och Skaraborg med högt blodtryck. Målet var att komma ner i ett blodtryck som är högst 140/90 mm Hg, men kvinnor kom inte ner till detta värde i lika hög utsträckning som männen.

"Och det beror inte på att kvinnor är mindre följsamma till den rekommenderade behandlingen. De är intressant nog mer följsamma än männen.", säger professor Thomas Kahan vid Danderyds sjukhus i en kommentar.

Vad skillnaden beror på vet inte forskarna, men studien visar att kvinnor i större utsträckning får mer av "gamla" traditionella läkemedel, som betablockerare och vätskedrivande preparat, medan männen oftare får exempelvis ACE-hämmare och kalciumblockerare.