Kölden som hösten för med sig driver råttor och möss till att försöka ta sig in i fas-tigheter. 

– Möss är väldigt väderberoende. Med första kylknäppen blir de fler, och fler försöker ta sig inomhus, säger Sven Jeppsson, platschef på Anticimex Stockholmskontor.

Råttor är ett större problem än möss i tätorterna, och de är dessutom ett mer konstant problem eftersom de bor i avloppssystemet. Mössen trivs i skog och mark och är de som ökar mest under hösten. Men de är också lättare att åtgärda.

– Möss är dumma djur. De måste ta sig in i små hål. Om du har en låda som du gör ett litet hål i och sätter en slagfälla där så måste musen utforska hålet. Så enkelt är det, faktiskt. Du behöver inte ens preparera med mat, säger Sven Jeppsson.