Fakta: ISS

16 länder ingår i programmet bakom Internationella rymdstationen (ISS) men det leds av USA och Ryssland.

Grundstenen till ISS lades 1998 då en första modul sändes ut i kretslopp kring jorden. Stationen har vuxit och har i dag en areal motsvarande en fotbollsplan. Motsvarande drygt 852 miljarder kronor har investerats i programmet.

ISS kretsar i en bana cirka 400 kilometer från jorden och med en hastighet på 27 000–28 000 kilometer i timmen.

Normalt har rymdstationen en besättning på sex personer. Med jämna mellanrum får den besök av bemannade och obemannade farkoster.

De som är ombord jobbar cirka 35 timmar i veckan med olika vetenskapliga projekt, och i normalfallet i sex månader.

De två amerikanska astronauterna Scott Kelly och Kjell Lindgren kunde kliva ombord på den internationella rymdstationen ISS strax efter klockan 20.00 svensk tid, efter en sju timmar och 48 minuter lång rymdpromenad.

Målet med promenaden var enligt den amerikanska rymdstyrelsen Nasa att återställa kylsystemet, som krånglat en tid. 2012 kopplades ett reservkylsystem i ett försök att stoppa en ammoniakläcka i rymdstationens huvudkylsystem. Men läckan fortsatte och i maj 2013 ersattes en krånglande pump, vilket löste problemet, enligt Reuters.

Vid fredagens rymdpromenad kopplades reservsystemet ur och det primära systemet fylldes med ammoniak och kopplades på igen. Vid påfyllnaden såg astronauterna att ammoniak läckte ut, men de lyckades undvika att få det på sig.

Astronauterna försökte också att fälla undan reservsystemet, men tvingades lämna det på grund av tidsbrist.

Rymdpromenaden var den sista planerade i år och den 190:e som genomfördes. Totalt har besättningsmän tillbringat 1 192 timmar utanför rymdstationen.