Fakta: Svenska kyrkan

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det består av 251 ledamöter. Kyrkomötet sammanträder i Uppsala en gång per år, uppdelat på två sessioner.

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta verkställande ledning. Den beslutar i löpande frågor som rör verksamhet och budget. Kyrkostyrelsen består av 15 ledamöter. Ordförande är ärkebiskop Antje Jackelén.

Om två veckor sammanträder Kyrkomötet, Svenska kyrkans riksdag. Till det mötet läggs utredningen Gemensamt ansvar fram av Kyrkostyrelsen. Den handlar om den ekonomiska situationen i Svenska Kyrkan. Och rapporten är dyster läsning.

Enligt en prognos måste Kyrkan spara 2,6 miljarder kronor fram till 2030.

– Det innebär att vi måste spara 500 000 per dygn, säger Anders Granberg till TT.

Minskat medlemsantal

En av orsakerna är att medlemsantalet i kyrkan minskar. Man räknar med att till 2030 är bara omkring 45 procent av svenskarna kvar som medlemmar. För varje förlorad medlem minskar intäkter från kyrkoavgifter och kollekter. Och det kommer att påverka verksamheten.

– Det handlar om administrativa besparingar. Kyrkan genomgår nu det som många andra organisationer gjort tidigare, menar Anders Granberg. Vi försöker se till att församlingsverksamheten inte ska drabbas.

Han menar att det inte är omöjligt att lyckas. Delas besparingen upp på kyrkans 700 pastorat uppfattas summan mer överkomlig. Då rör det sig om mindre än 1 000 kronor om dagen per pastorat.

Färre administratörer

– För Svenska kyrkan är det totalt en stor summa pengar, men på pastoratsnivå tror vi att det är hanterligt, menar Anders Granberg.

Nu arbetar kyrkan med att hitta gemensamma lösningar. Till exempel genom att i större utsträckning köpa tjänster och varor tillsammans för att få ner priset och genom att se över fastighetsbeståndet. Men med stor säkerhet kommer besparingarna på sikt också att påverka antalet anställda administratörer i kyrkan.