– Jag arbetar med förtroende för mina chefer i verksamheten, och under den här processen så har det framkommit uppgifter som jag inte hade någon aning om.

Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén om granskningarna av Svenska kyrkan i utlandet.

Fakta: Granskningarna av kyrkan

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har sitt huvudkontor i Uppsala.

Högste chef är Anders Bergkvist. Under sig har han bland annat regionchefen Stefan Bergmark.

De senaste dagarnas granskningar har visat flera exempel på hur höga andliga ledare inom Svenska kyrkan i utlandet låtit kyrkan betala för resor, hotellvistelser och restaurangbesök – även när dessa varit av privat karaktär. Enligt granskningarna har redovisningarna av utlägg för resor och representation emellanåt brustit.

Drygt sex miljoner svenskar betalar via skattsedeln för sitt medlemskap i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan i utlandet får bidrag på närmare 193 miljoner kronor per år från kollekter, gåvor och medlemsavgifter.

Källa: Sveriges Radio och Aftonbladet.

– Jag känner inte igen alla de delar av rapporteringen som media kommer med nu, men jag har i alla fall i dag beslutat om att omedelbart genomföra en genomlysning av svenska kyrkan i utlandet. I anslutning till det tar jag också två chefer ur tjänst, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén till TT.

Personerna som tas ur tjänst i väntan på att utredningen ska bli klar är Anders Bergqvist, chef för Svenska kyrkans utlandsverksamhet, och regionchefen Stefan Bergmark, som är operativt ansvarig för delar av verksamheten.

Privata resor

– Det är viktigt för mig att de här cheferna är ur tjänst medan den här genomlysningen pågår, säger Helén Ottosson Lovén.

– Den bild som jag då kommer att kunna se samlad får avgöra vilka eventuella ytterligare åtgärder som jag får vidta.

Helén Ottosson Lovéns beslut kommer sedan både Sveriges Radios Ekot och Aftonbladet publicerat granskningar av kyrkan de senaste dagarna. Dessa visar bland annat hur politiker och tjänstemän i Svenska kyrkans församlingar gör utlandsresor för flera miljoner kronor.

Höga andliga ledare inom Svenska kyrkan i utlandet har dessutom gjort privata utlandsresor och bott på lyxiga hotell för kyrkans pengar.

"Ska inte vara så"

Helén Ottosson Lovén säger att uppgifterna har kommit som en total överraskning för henne.

– Jag arbetar med förtroende för mina chefer i verksamheten, och under den här processen så har det framkommit uppgifter som jag inte hade någon aning om.

TT: Utifrån det som har rapporterats och det du själv känner till, vad säger det om kulturen vad gäller resor, utlägg och representation inom Svenska kyrkan?

– Jag kan notera att det finns avsteg från de regler vi har, som är väldigt tydliga, säger Helén Ottosson Lovén.

– Det ska inte vara så i vår verksamhet, tillägger hon..