Fakta: Axplock ur Liberalernas budgetförslag

Förlängd skolplikt för nyanlända, kostar 3,3 miljarder kronor 2017

Halverat sommarlov för nyanlända, 250 miljoner 2017

Vidareutbildning för lärare, 2 miljarder kronor 2017

Fler undervisningstimmar i grundskolan, 1,3 miljarder 2017

Mer matematik i högstadiet, 245 miljoner 2017

Karriärtjänster i utanförskapsområden, 298 miljoner 2017

Startjobb för nyanlända och unga, lön på 14–16 000 kronor i månaden.

Avskaffad värnskatt, höjd brytpunkt så att färre betalar statlig skatt. ger 7 respektive 10 miljarder lägre skatteintäkter.

2 500 fler poliser, 5 000 beredskapspoliser, fler civilanställda – vill satsa 775 miljoner mer på polisen än regeringen.

LSS-miljard

Vill satsa 13,6 miljarder kronor mer på Försvaret än regeringen fram till 2020, bland annat fler jas-plan.

Vill trappa av räntebidraget med en procentenhet per år i tio år.

Säger nej till höjd a-kassa,

Vill införa en ny karensdag

Vill begränsa garantipension och förtidspension för flyktingar.

Nej till extratjänster, traineejobb och beredskapsjobb.

För de som kommer till Sverige i tonåren och knappt har gått i skola alls är det tufft att klara kunskapskraven på bara ett par år.

– Vi menar att skolplikten måste förlängas och det borde finnas ett lagmässigt utrymme att förlänga den till det år man fyller 20 år, från dagens 16 år, säger Björklund.

Kortare sommarlov

I samma anda föreslår partiet också att sommarlovet ska halveras för nyanlända, så att det inte blir ett så långt avbrott i svenskinlärningen.

I Liberalernas budgetmotion, partiets alternativ till regeringens budget, finns skolförslag på sammanlagt 8,6 miljarder kronor nästa år. Förutom mer skoltid för nyanlända vill partiet att alla lärare ska ha rätt till ett års vidareutbildning till 80 procent av lönen. Även tidigare kända förslag som fler undervisningstimmar i grundskolan, tioårig grundskola och fler karriärtjänster finns med.

Jan Björklund säger att L "matchar" regeringens så kallade välfärdsmiljarder – 10 miljarder per år i ökade statsbidrag till kommunerna. Men partiet vill inte ge dem i en så generell form.

– Vi vill styra dem mer, de ska inte gå till att täcka svarta hål i kommunerna, säger Jan Björklund.

Fler poliser

Partiet håller fast vid att marginalskatterna ska sänkas och föreslår slopad värnskatt och att ingen som tjänar mindre än 41 000 ska betala statlig skatt. Två förslag som enligt partiet innebär 7 respektive 10 miljarder lägre skatteintäkter per år.

Liberalerna föreslår också medel som ska ge 2 500 fler poliser och totalt 5 000 beredskapspoliser och föreslår en särskild lönepott som ska läggas ut på poliser i yttre tjänst. Sammanlagt vill partiet satsa 775 miljoner kronor mer på polisen än regeringen gör.

Liberalerna vill spara mer än regeringen, föreslår en budget i balans till 2017, ett år tidigare än regeringen, och överskott 2018.

Partiet sparar bland annat genom att återinföra den bortre gränsen i sjukförsäkringen, införa en karensdag till efter 14 dagars sjukskrivning och sänka garantipension och sjuk- och aktivitetsersättning för nyanlända och flyktingar. L säger också nej till höjd a-kassa och regeringens bostadssubventioner.