Fakta: Liberalernas förslag

Stoppa stödet till vissa odemokratiska organisationer

Högre straff för hedersbrott – en Lex Fadime

Permanent skyddad identitet till offer för hedersrelaterat våld.

Tvååriga yrkeslinjer på gymnasiet

Bygg ut lärlingssystemet kraftigt

Inför system med branschlärlingar

Fler industrigymnasier

Elever ska få avgöra själva om de vill läsa in högskolebehörighet

Bygg ut yrkeshögskolan

Källa: Liberalerna

Enligt Björklund kommer den frågan att bli vår tids rösträttsfråga. Misslyckas den kan Sverige komma att kastas ett par generationer bakåt i jämställdhetskampen.

– Naivitet har allt för länge präglat debatten om värderingar i Sverige. Av rädsla för att förknippas med rasism och främlingsfientlighet har många avstått från att klart och tydligt ta avstånd från radikaliseringen i islamistisk riktning i förorterna, sade Björklund.

Partiet upprepar nu sitt förslag om en lex Fadime, som innebär att hedersbrott ska vara en försvårande omständighet vid bedömning av ett brotts straffvärde. Liberalerna vill också att kraven för att få statliga bidrag skärps och att granskningen av organisationer som får bidrag ska bli tuffare.

Skyddad identitet

– En organisation vars vice ordförande står på Sergels torg och skriker död åt armenierna är helt klart en kandidat för en sådan granskning, säger Jan Björklund.

Ett tredje förslag är att offer för hedersrelaterat våld ska kunna få permanent skyddad identitet.

Integrationen av nyanlända är Sveriges största utmaning för lång tid framöver, enligt Jan Björklund. Det handlar om att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Björklund är inte helt nöjd med sina egna insatser som utbildningsminister.

En halvmesyr

– Det blev en halvmesyr, säger han om reformeringen av gymnasiets yrkesprogram.

Liberalerna föreslår nu införandet av tvååriga yrkeslinjer på gymnasiet, att lärlingssystemet byggs ut kraftigt och att ett branschlärlingssystem införs, där en stor del av inlärningen ska ske på arbetsplatsen.

– Den rödgröna regeringen vill sätta kravet att alla ska bli akademiker. De tror att de skapar jämlikhet men de skapar utanförskap, sade Jan Björklund, som hänvisar till att en tredjedel av alla som går ut gymnasiet missar att uppnå målen.