Fakta: Några av L:s förslag

Höjda försvarsanslag

2 500 fler poliser till 2020

Återinför 5 000 beredskapspoliser

Avskaffa värnskatten

Sänkt tak i a-kassa

Höjd brytpunkt för statlig skatt till 40 000 kronor per månad.

Ny karensdag i sjukförsäkringen

Nej till nedskärningar i det personliga assistansstödet (LSS)

Avskaffa byggstöd

Höjda bostadsbidrag till barnfamiljer

Höjda bostadstillägg för pensionärer

Fri hyressättning i nybyggda hyreshus

Avskaffa effektskatten på kärnkraft

Källa Liberalerna

I Liberalernas ekonomiska vårmotion föreslås att försvaret får tio miljarder kronor mer 2016-2020. Det är tre miljarder kronor mer än vad partiet föreslagit tidigare.

– Det beror på att utvecklingen i Ryssland är djupt bekymmersam, med en aggressiv militär uppbyggnad i Östersjön och ett mycket aggressivt övningsmönster, säger partiledaren Jan Björklund.

Dubblering

Liberalernas förslag innebär nästan en dubbelt så stor ökning av försvarsanslagen 2016-2020 jämfört med den försvarssatsning regeringen och de övriga tre Allianspartierna kom överens om förra året.

Björklund uppger att den överenskommelsen redan visat sig vara underfinansierad.

Jämfört med i höstas vill Liberalerna också satsa mer på polisen och utbilda 2 500 fler poliser de kommande åren. Orsaken är bland annat det ökade terrorhotet.

– Vi måste stärka vår inre säkerhet i Sverige, säger Björklund.

Kommunmiljarder

En annan huvudinriktning i Liberalernas vårmotion är att det ska vara mer lönsamt att arbeta. Partiet vill avskaffa värnskatten 2017 och höja inkomstgränsen för när statlig inkomstskatt ska betalas. Samtidigt föreslås sänkt tak i a-kassan, en ny karensdag, återställd ersättningsnivå och bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

Liberalerna säger också ja till regeringens aviserade satsning på tio miljarder kronor mer till kommunerna 2017.

Björklund uppger att Liberalernas statsbudget blir starkare än regeringens, eftersom partiet bland annat vill spara in miljarder på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som extratjänster och traineejobb, avskaffa regeringens stöd till bostadsbyggande, göra besparingar i migrationspolitiken, samt skära i bidrag och ersättningar.