Försvaret pekade på att videoklippet publicerats i en grupp som inte var öppen för alla användare, och att avsikten därför inte var att allvarligt skrämma befolkningen, som brottet heter i den danska terrorlagstiftningen.

Mannen har varit frihetsberövad sedan han greps i november i fjol. Han har avstått från att överklaga domen.