Gasläckan på Statoils gasterminal på Kårstø i södra Norge har stoppats, rapporterar Stavanger Aftenblad. Anläggningen utrymdes sent i torsdags kväll, och det finns inga rapporter om skadade eller saknade i samband med läckan.

Det var metangas som läckte ut, brandfarlig men normalt sett inte giftig, enligt polisen. På terminalen tas naturgas och kondenserad olja från norska kontinentalsockeln om hand innan den exporteras vidare.