Minst en gång om året ska landets alla kommuner fira alla nya svenskar och deras medborgarskap, rapporterar Dagens Nyheter.

Lagändringen trädde i kraft den 1 april och innebär att de ceremonier som tidigare varit frivilliga nu blir obligatoriska.

Kommunerna kommer själva kunna bestämma mycket av innehållet i ceremonierna, men ska bland annat förmedla för de nya svenskarna vad medborgarskapet innebär och vad de har för rättigheter och skyldigheter.

Göteborg och Stockholm hör till de kommuner som hittills frivilligt har valt att fira sina nya medborgare, enligt DN. Ceremonierna har arrangerats i rådhus och liknande, och de nya medborgarna har fått ta emot ett diplom.