"Regleringen är otydlig och det finns risk för att den leder till att upphandlingsprocesser blir kostsamma och tidskrävande. Små företag kommer att drabbas av en betydande administrativ börda", skriver lagrådet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ansvarar för förslaget. Han säger att lagrådets synpunkter ska beaktas och kompletteringar kan behövas. Men han tycker att det är viktigt att konstatera att lagrådet inte avstyrker förslaget. Och regeringen kommer med en proposition till riksdagen senare i år.

– Regeringens hållning är klar: vi ska skapa ordning och reda på den offentliga marknaden och sluta ha en situation där vi gynnar oseriösa företag. Då måste också villkor enligt svenska kollektivavtal gälla vid offentliga kontrakt, säger Shekarabi till TT.

Regeringen har också sagt att ett syfte med det nya regelverket är att reglerna ska bli enklare. Lagrådet anser inte att regeringen har lyckats på den punkten.

"Förslagen i den nu aktuella remissen är oförenliga med det syftet", konstaterar lagrådet, och ifrågasätter "om remissens lagförslag är godtagbara".