Fakta: Fjärrundervisning

Med fjärrundervisning menas att klassen/gruppen är samlad i skolan, och undervisas av en lärare via länk.

Så som skollagen är skriven i dag kan en lärare som fjärrundervisar bara verka inom den egna kommunen eller friskolehuvudmannen. Dess tjänster kan inte köpas av andra huvudmän.

Fjärrundervisning är tillåten i ett begränsat antal ämnen: modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk.

Källa: Skolverket

Regeringens förslag går ut på att tillåta olika skolhuvudmän att köpa fjärrundervisning i modersmål av varandra. Bakgrunden är bristen på modersmålslärare, vilken blivit än mer påtaglig med den stora flyktingtillströmningen.

Men Lagrådet, som synat regeringens förslag, gör tummen ned. Det konstaterar att utredningstiden varit mycket kort, att förslaget saknar analys av viktiga delar och att remissinstanserna haft mycket kort svarstid. Det har med andra ord gått för fort.

Regeringens plan var att lägga fram en proposition den 28 april, så att de nya bestämmelserna gäller nästa läsår. Och från utbildningsdepartementet kommer inga signaler om att planeringen ändras.

– Vi har enormt många positiva remissinstanser och lagförslaget i sig är något Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Landsting har efterlyst. Det finns ett stort behov av en ändring av lagen, säger Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

TT: Så ni kommer inte att skjuta fram lagförslaget?

– Vi är medvetna om hur efterlängtad lagändringen är, säger Helene Öberg.