Arbetslösheten i eurozonen sjönk till 10,3 procent i februari, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Det är den lägsta nivån sedan augusti 2011.

I januari uppmättes arbetslösheten i eurozonen till 10,4 procent och i februari 2015 låg den på 11,2 procent.

Lägst arbetslöshet i eurozonen hade Tyskland och Tjeckien på 4,3 respektive 4,5 procent. Högst var den i Grekland och Spanien, på 24 respektive 20,4 procent.

För hela EU sjönk arbetslösheten i februari till 8,9 procent, vilket är en oförändrad nivå jämfört med januari. Sveriges arbetslöshet på 7 procent ligger därmed något under snittet.