– Det är förmodligen färre som hamnar i den högre skyddsnivån.

Åsa Gunnarsson, miljöutredare, om att husägarnas investeringar i avloppsrening kan anpassas bättre efter miljön.

Fakta:

Närmare en miljon fastigheter i Sverige har ingen anslutning till kommunalt avlopp.

Av dessa har 700 000 wc, och minst en tredjedel av dem saknar fungerande rening.

De här små avloppen tros stå för 15 procent av nettobelastningen av fosfor till haven.

Jordbruket står för 35 procent och reningsverken för 18 procent.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Förslaget om avloppsavgift uppmärksammades stort när det kom för tre år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, vidhåller att avgiften behövs för att snabbare komma till rätta med orenat avloppsvatten från fastigheter utan anslutning till kommunalt avlopp.

– Det räcker inte att ändra i en förordning för att öka åtgärdstakten, säger Åsa Gunnarsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

I det förslag som nu går till regeringen finns dock en annan och delvis ny ingång. Efter 2013 har Hav tagit fram ett verktyg för kartläggning av hur känsliga olika marker är för fosfor, och det öppnar för att vissa husägare inte behöver göra fullt så stora investeringar.

– Vi tror att man kan göra skilda bedömningar, och det är förmodligen färre som hamnar i den högre skyddsnivån, säger Åsa Gunnarsson.

I särskilt känsliga områden kan reningskraven tvärtom öka. Vid sidan om fosfor är det också viktigt att rena från bakterier. Enligt Hav är det fortfarande så att över 200 000 hushåll med vattentoalett saknar fungerande rening. Krav på certifiering, och opartisk kontroll vid nyinstallation av reningsanläggningar, finns också i förslaget.