Säkerhetskraven har sänkts på asylsökandes boenden – på alla områden utom fastigheternas bärförmåga.

– Taket på byggnaden ska med andra ord inte kunna ramla ner, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket, till tidningen Hem & Hyra.

Det mindre strikta regelverket gäller till exempel brandskydd och handikappanpassning. Kraven på energi-, vatten- och avfallshushållning är helt borttagna. Boverket har sammanställt en vägledning med de nya reglerna, som trädde i kraft i januari, riktad till byggherrar och kommuner.

Anders Johansson betonar att regelförändringarna gäller för Migrationsverkets anläggningsboenden, inte boenden som asylsökande hittat på egen hand eller boenden för ensamkommande flyktingbarn.