Fakta: Om undersökningen

Opinionsinstitutet Ipsos undersökning kring förtroendet för regeringen genomfördes under perioden 10–20 mars i år.

Totalt har 1 222 slumpmässigt utvalda medborgare över 18 år intervjuats över telefon – både via mobilnummer och fasta telefonnummer.

Frågorna som ställdes var: "På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb?" samt "Tror du att en alliansregering skulle göra ett bättre eller sämre jobb?".

Källa: Ipsos.

Annars är det olika grader av missnöje som kommer fram i siffrorna, säger Ipsos opinionschef David Ahlin till dn.se. Tjugotre procent av de tillfrågade tycker att regeringen gör ett bra jobb – att jämföra med 27 procent vid den senaste mätningen i oktober 2015. Andelen som tycker att Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) gör varken ett bra eller dåligt jobb i regeringsställning uppgår till 31 procent, och andelen som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb landar på 42 procent.

Enligt Ipsos är ett mer normalt betyg att omkring 40 procent svarar att en regering gör ett bra jobb.

– Det är egentligen bara vid två tillfällen som förtroendet för regeringen varit nere på de här låga nivåerna. Det var under Göran Perssons första år, efter budgetsaneringen. Regeringen Persson var sedan nere på ungefär samma nivåer 2005 när kritiken mot regeringens tsunamihantering var som mest intensiv, säger David Ahlin.

Precis som i oktober i fjol anser 40 procent av de tillfrågade att en alliansregering skulle göra ett bättre jobb.