Fakta: Parisavtalet

Klimatuppvärmningen på jorden är, enligt klimatologerna, i hög grad en effekt av förbränningen av fossila bränslen – olja, kol, gas.

Det nya globala klimatavtalet innebär ett försök av jordens länder att kraftigt minska denna förbränning.

Målet är att uppvärmningen ska begränsas till "klart under" två grader Celsius. Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader.

Nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll under andra delen av det här århundradet.

Källa: Parisavtalet.

– Ju billigare de fossila bränslena blir, desto svårare blir läget för den förnybara energin. Det kommer att krävas ännu större subventioner för att den ska klara sig. Sammantaget gör det låga oljepriset att klimatpolitiken blir dyrare, säger Marian Radetzki, gästprofessor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Så sent som på sommaren 2014 låg oljepriset på över 100 dollar fatet. Idag är det bara lite drygt 30 dollar fatet – och det förväntas ligga kvar på en låg nivå under lång tid framöver.

Detta är i hög grad en effekt av utvinningen av skiffergas och skifferolja i USA. Även den har tagit stryk av oljeprisets fall, men så fort priset stiger en aning är det bara att öppna kranarna igen. Det finns med andra ord ett överflöd av olja i världen.

Oroande signaler

Frågan är om detta är en fara för klimatavtalet. För att avtalet ska fungera krävs att länderna inte lockas att överge satsningar på alternativa energikällor till förmån för billig olja.

– Det här kommer att bli ett avgörande prov för regeringarna, säger Fatih Berol, chefsekonom på Internationella energiorganet (IEA), till New York Times.

Illavarslande tecken är att kontrakt för ny vindkraft har sagts upp i bland annat Storbritannien och att försäljningen av elbilar i USA har sjunkit drastiskt. Istället köper amerikanerna nu åter stora stadsjeepar.

Lämnar Arktis

I Sverige har bilåkandet ökat generellt sista tiden, vilket oroar Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. Fast han anser också att det finns en positiv sida av det låga oljepriset.

– Det har gjort ny utvinning av olja olönsam. Statoil och Shell har nu övergett sina planer på att borra i Arktis, vilket är positivt. Dessutom har det skapat utrymme för att ta bort skadliga subventioner.

Framtiden ser med andra ord osäker ut. Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea, är dock hoppfull.

– Kortsiktigt kan oljepriset försena skiftet till grön energi inom transportsektorn, men på lång sikt tror jag inte det har avgörande betydelse. Fokuseringen på klimatet kommer att ha större betydelse, säger hon.