Bristen på specialistläkare i allmänmedicin kommer att förvärras de kommande åren då andelen som når pensionsåldern ökar kraftigt fram till 2020, visar en enkät från Läkarförbundet.

Värst drabbade är landstingen i Dalarna, Örebro, Blekinge, Gävleborg, Sörmland och Västerbotten som redan i dag har över 50 procent vakanser.

Läkarförbundet efterlyser en rad åtgärder, främst fler ST-läkare inom primärvården.

– För flerST-läkarebehövs en bättre och långsiktig planering av kompetensförsörjningen. Situationen kräver statligt engagemang och samordning.Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting behöver bland annat adekvata verktyg försin planering för att hejda den negativa spiral vi nu hamnat i, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.