I Stockholm kommer dagligen hjälpsökande ensamkommande till Maria ungdoms akutmottagning och en överläkare där är bekymrad över utvecklingen:

– De bär på svåra trauman både från sina hemländer men också från flykten till Sverige, säger överläkare Mathias Sjöberg.

– Det kan handla om krigshandlingar, sexuella övergrepp, separationer från nära anhöriga. Och att man tappar bort sina nära och kära under flykten.

Många av ungdomarna är runt 16 år.

Ytterligare landsting runt om i landet rapporterar om problemet, enligt Sveriges kommuner och landsting.