Fakta: Ingen bevisad effekt

De båda sprejerna Coldfri och Coldzyme säljs som medicintekniska lågriskprodukter och då ställs inte alls samma krav som för läkemedel.

Pharmia, det företag som tillverkar Coldfri, påstår att förkylningstiden förkortas när slemhinnan utsätts för zinkjoner. Men företaget vill inte svara på frågan om det inte krävs en klinisk prövning för att kunna påstå att detta.

Vad gäller Coldzyme, som tillverkas av lundaföretaget Enzymatica, har företaget genomfört en pilotstudie på friska försökspersoner. Men denna studie har inte publicerats vetenskapligt.

Båda preparaten säljs på bland annat Apoteket som skriver på sin hemsida att produkterna är "kvalitetsgranskade".

Källa: Dagens Medicin

Munsprejen Coldfri säljs på apotek och påstås förkorta förkylningstiden, så här i förkylningstider.

Tidningen Dagens Medicin har dock granskat sprejen och det visar sig att inga kliniska tester har gjorts för att kontrollera om produkten håller vad den lovar.

– Jag kan inte se att det finns några hållbara vetenskapliga data presenterade beträffande denna produkt, säger professor Anders Sönnerborg, ordförande i den oberoende referensgruppen för antiviral terapi, som utvärderar behandlingar mot virussjukdomar, till tidningen.


►LÄS MER: Marcus, 26, fick panik utan Lypsyl - så blev han av med beroendet

Åtta gånger per dag

Påståendet att Coldfri förkortar förkylningstiden grundar sig på tidigare studier av zinksugtabletter. Enligt den analys som gjorts visar studierna att zink har effekt, något som tillverkaren, det finska företaget Pharmia, tagit fasta på. Men den mängd zink som krävs förutsätter att man sprejar vid minst åtta tillfällen per dag.

Om det leder till en förkortad förkylning är dock ändå tveksamt.

Minimala belägg


►LÄS MER: Johanna, 42, är beroende av nässpray – så blir du botad

– Jag tycker att beläggen är minimala. Man överför resultat från en meta-analys av en beredningsform till en annan beredningsform utan vidare, säger Tomas Bergström, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet.

Dagens Medicin har även granskat en annan förkylningssprej, Coldzyme som tillverkas av lundaföretaget Enzymatica och som påstås minska risken att bli förkyld.

Företaget har genomfört en pilotstudie på friska försökspersoner som visade positiva resultat. Men denna studie har aldrig publicerats vetenskapligt och experter som tidningen talat med efterlyser större studier för att veta om preparatet verkligen har någon effekt.

►LÄS MER: Hälsogranskaren: Sant och falskt om förkylningar