Nästan varannan läkare tycker att rökare ska nekas den mest avancerade vården, enligt en studie vid Karolinska institutet.

Studien, som SR:s Ekot tagit del av, omfattar 600 läkare och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC Medical Ethics. Den visar att 46 procent av de tillfrågade allmänläkarna vill neka rökare dyr vård.

Niklas Juth, biträdande professor i medicinsk etik, påpekar att det i dag inte är möjligt för läkare att skilja på vårdinsatser för rökare och icke-rökare.

– Det går emot hälso- och sjukvårdslagen, säger Niklas Juth till Ekot.