Jonas Ludvigsson, ordförande för Svenska barnläkarföreningen ser flera problem med regeringens förslag om att medicinskt åldersbestämma flyktingbarn.

– Det är inte så att det finns en metod som kan fastställa att personen är exakt 17,9 år eller 18,1 år. Åldersbestämningen måste vara en sammanvägning av många faktorer och bestämningen är inte absolut utan mer ett riktvärde, plus/minus ett par år, säger han till TT.

Barn som kommer med flyktingströmmen kan ha helt andra medicinska förutsättningar. Exempelvis kan svår stress och dåligt näringsintag påverka tillväxten.

– Då får man en helt annan form av skelettmognad. Skulle vi tillämpa en värderingsskala som är gjord på västerländska mått kan det bli helt snett. Det är också mycket viktigt att påpeka att en åldersbestämning också bör innehålla en psykosocial bedömning.