– Jag tror att vi har ett fungerande läkemedel mot fetma, om inte om tre-fyra år, så om kanske tio.

Olle Melander, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö

Fakta: Ökning av antalet feta

De senaste tre decennierna har antalet feta och överviktiga människor ökat med 28 procent bland vuxna och 33 procent bland barn, från 857 miljoner år 1980 till 2,1 miljarder 2013.

Femtioåtta procent bland vuxna svenska män betraktas som överviktiga och 46 procent bland svenska kvinnor. Fetman hos svenska barn och unga är förhållandevis lågt, cirka fyra procent.

Som övervikt räknas ett kroppsmasseindex (BMI) på 25 eller mer. För fetma går gränsen vid 30.

Källa: Globen Burden of Disease Study 2013

Neurotensin produceras både i centrala nervsystemet och tarmarna och frigörs vid födointag, särskilt vid intag av fett. Ju mer neurotensin i tarmarna, desto större upptag av fettsyror.

Läkemedel som blockerar hormonet finns sedan länge. Det utvecklades för sjukdomstillstånd som schizofreni och exempelvis amfetaminmissbruk – men kom aldrig till klinisk användning. Nu har forskare vid Lunds universitet, i samarbete med amerikanska kolleger, dock testat preparatet på försöksdjur med höga neurotensinnivåer och då funnit en framkomlig väg att bekämpa fetma.

Läkemedel om tio år?

– Nu gäller det att försöka modifiera substansen så att den inte påverkar hjärnan. Jag tror att vi har ett fungerande läkemedel mot fetma, om inte om tre–fyra år, så om kanske tio, säger Olle Melander, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Av Sveriges befolkning har en fjärdedel för höga nivåer av neurotensin. Ungefär hälften av vuxna män och kvinnor är feta och överviktiga. Över huvud taget har fetma utvecklats till ett växande globalt problem med en rad farliga följdsjukdomar som hjärtinfarkt och olika former av cancer som följd.

Fortsatta kostråd

Förutom försöken på djur bygger de nya forskningsrönen på populationsstudien Malmö Kost Cancer som omfattat över 28 000 män och kvinnor som följts upp i genomsnitt 16 år. Resultaten har i dagarna publicerats i tidskriften Nature.

Olle Melander understryker dock att överviktiga alltjämt behöver individuellt anpassade råd kring kost och livsstil.

– Har man höga nivåer av neurotensin är det logiskt att dra ned på fettet, säger han.