Läkemedelsbolag betalar miljoner kronor för bland annat vårdplatser och personal i sjukvården, och i flera fall finns kopplingar till användande av företagens läkemedel, rapporterar Dagens Medicin. Tidningen har granskat samarbetsprojekt mellan företag och offentlig vård. Bland annat finansierar företaget Novartis vårdplatser, för patienter som får deras MS-medel, och även EKG-apparater.

– Viktiga läkemedel ska prioriteras utifrån behov och inte utifrån om man lyckas få sponsring eller inte, säger Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, till tidningen. Rådet ska nu göra en "omvärldsspaning".