Stockholms läns landsting stäms för att ha balsamerat en kvinna utan att hennes make informerats om det eller beställt det, skriver DN.

Landstinget balsamerar rutinmässigt dödas kroppar efter tio dagar, räkningen skickas sedan till dödsboet. Detta är något som det är tämligen ensamt om i landet.

Landstinget anses ha brutit mot obduktionslagen, och mot rätten till privat- och familjeliv enligt Europakonventionen och krävs på 20 787 kronor i skadestånd.