Fakta: Registrets avslöjande

I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne hade ett register över romer som innehöll omkring 4 700 personer. De flesta var romer, eller personer med koppling till romer.

Omkring 1 000 av de registrerade var barn.

Registret innehöll också uppgifter om 200 personer som inte längre levde.

I november 2013 konstaterade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) att registret stred mot polisdatalagen. Men man slog också fast att det inte enbart rörde sig om ett etniskt register eftersom flera personer registrerats på grund av misstänkt brottslighet eller släktskap med personer misstänkta för brott.

Utifrån SIN:s slutsatser bedömde sedan Justitiekanslern (JK) att alla vars personuppgifter fanns i registret hade rätt till ett skadestånd på 5 000 kronor för kräkning av den personliga integriteten.

Källa: TT:s arkiv

– Att den vanliga enskilde romen vinner mot staten, är den största segern någonsin för oss romer, säger en tårögd Fred Taikon.

Enligt rätten gjorde sig staten skyldig till etnisk diskriminering när Skånepolisen samlade uppgifter om honom och tusentals andra romer i ett särskilt register. Han och de övriga 10 som stämt staten ska nu ersättas med 30 000 kronor vardera.

Ett erkännande

Domen ser han som ett erkännande om att någon gjort fel och just därför blir tårarna även sorgetårar, förklarar han.

– Vem kommer egentligen att få bära ansvaret? Det här är visserligen ett straff men ett kollektivt sådant, och inte mot de poliser som upprättat registret och som hanterat det.

Under vägen har riksåklagaren konstaterat att ingen enskild polis kan åtalas för brott, enligt en statlig nämnd har det inte handlat om registrering på etniska grunder och enligt Diskrimineringsombudsmannen fanns inte stöd i lagen att åtala någon enskild för diskriminering.

"Det har varit en kamp"

I efterhand är han tacksam över att han drev saken vidare.

– Vi hade inte gehör hos någon. Det var den lilla människan mot den stora draken. Jag kände att vi måste gå den juridiska vägen, annars snackar de bara bort oss, varenda en.