En fem år lång vårdnadstvist om en i dag 13 år gammal katt har avgjorts av Svea hovrätt. En mormor tvingas därför lämna tillbaka katten till sitt 25-åriga barnbarn.

Flickan fick kattungen 2002 av sin mamma och styvpappa. När hon några år senare inte kunde ta hand om katten beslöt mamman och mostern, som flickan då bodde hos, att be mormodern ta över katten, skriver Dagens juridik.

När flickan var 20 år och fick egen lägenhet ville hon ha tillbaka katten, men fick nej från mormodern som fäst sig vid djuret. Flickan stämde henne då men Södertörns tingsrätt gick på mormoderns linje, och menade att kvinnan haft anledning att tro att hon fått katten av flickans mamma.

Domen överklagades till hovrätten som nu anser det styrkt att det verkligen är flickan som är kattens rättmätiga ägare.