Medianväntetiden för män som drabbas av aggressiv prostatacancer från diagnos till behandling är nästan ett halvår, 167 dagar.

– Det innebär att nästan hälften av patienterna har ännu längre väntetid, det är inte rimligt, säger Jan Zedenius, cancerforskare och medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden, till Dagens Nyheter.

De långa väntetiderna gäller inte bara efter diagnos. Skillnaderna mellan landstingen är stora, men nästan alla dröjer länge efter en provtagning innan besked ges om huruvida det är cancer eller inte, enligt en ny rapport från Cancerfonden som DN tagit del av.

Vissa områden av prostatacancervården har dock blivit bättre de senaste 15 åren.

– Tidigare opererades och strålades de flesta patienterna med lågriskprostatacancer. Nu har vi klara indikationer på att det inte behövs, säger Pär Stattin, professor och registerhållare för Nationella prostatacancerregistret till DN.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Cirka 10 000 män får diagnosen varje år och varje år dör cirka 2 500 män av sjukdomen.