– Vi hoppas att det blir till en rännil och sedan en flod av medmänsklighet och delat ansvar.

Greklands premiärminister Alexis Tsipras om omfördelningen av de många asylsökande som anlänt till landet. (TT)

Fakta: EU:s omfördelningssystem

EU:s migrationsministrar har under sommaren och hösten tagit beslut om att omfördela till övriga EU-länder totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien. Ungern skulle också ha ingått, men har självmant valt att stå utanför, i protest mot det obligatoriska i systemet.

Hittills har endast 116 flyktingar flyttats: 38 från Italien till Sverige, 48 från Italien till Finland samt 30 från Grekland till Luxemburg.

Även vad gäller pengastöd, material och personal till de länder dit stora flyktingmängder anlänt ligger medlemsstaterna efter jämfört med vad som har utlovats. I EU-kommissionens lista över vad som hittills levererats saknas exempelvis 390 gränsvakter till Frontex, 15 000 filtar till Slovenien, 50 000 regnrockar till Serbien och 2 000 sovsäckar till Kroatien.

– I dag inleder vi en process som är väldigt viktig. . . Nu ger de sig iväg på en resa av hopp, sade Greklands premiärminister Alexis Tsipras på onsdagen om den första grupp av 30 asylsökande som nu skickats vidare från hans land inom ramen för den omfördelning som EU-länderna enats om.

– 30 är en droppe i havet av de tusentals som flytt sina hem i Syrien och Irak. Men vi hoppas att det blir till en rännil och sedan en flod av medmänsklighet och delat ansvar, för det var på de principerna som EU byggdes, sade Tsipras.

Sex flyktingfamiljer sattes sedan på ett plan till Luxemburg där deras asylansökningar ska behandlas. Därmed har totalt 116 personer omfattats av omfördelningen – mindre än en promille av de 160 000 som är tänkta att flyttas under 2015 och 2016.

EU-kommissionen har gång på gång manat medlemsländerna att uppfylla de beslut som tagits under hösten. Än så länge försvaras dock långsamheten med att det tar tid att få igång processen.

– Vi har inte anledning att tro att det här inte kommer att fungera. Vi är ännu i ett tidigt skede, sade kommissionens huvudtalesman Margaritis Schinas på onsdagen.