Grundvatten

Nederbörden under de kalla årstiderna är avgörande för grundvattennivån, eftersom det regn som faller när det är varmare antingen avdunstar eller tas upp av växter.

När nederbörden sipprar ner genom marken fylls jordens tomrum och berggrundens sprickor av grundvatten. Eftersom vattnet har filtrerats genom jordlagren är det rent.

Flera nederbördsfattiga höstar och vintrar på raken är orsaken till de låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige just nu.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) publicerar varje månad en karta över grundvattensituationen i Sverige. Den senaste, för juli månad, visar att grundvattennivåerna fortsatt är mycket under de normala på Öland, Gotland och längs en stor del av den svenska ostkusten. Avsevärt större delar av landet har nu en grundvattennivå som är under det normala jämfört med juni månad.

Källor: SMHI och SGU (TT)

Det har regnat mycket på Öland denna sommar. 

Men det är fortfarande vattenbrist.

Regnvattnet sugs upp direkt av jorden och växterna och det är bara lite regnvatten som sipprar ner genom marken och når grundvattenmagasinerna. 

Tidigt i våras sattes ett bevattningsförbud in till kommuninvånarna i bland annat Mörbylånga på Öland, för att spara på vattnet. 

En av de som påverkas av de låga vattennivåerna är Johan Åhlund som är lantbrukare med växtodling och köttdjur. 

Den egna brunnen på gården går bara att använda i en vecka upp till tio dagar, sen är vattennivåerna för låga. 

Därefter byter han till kommunalt vatten och kör på det tills vattnet runnit tillbaka i den egna brunnen. 

– I min brunn sjunker det 10 centimeter per dygn. jag klarar av cirka 10 dygn, sen måste jag köra kommunalt, säger han till Metro. 

Eftersom kommunen kör lastbilar med dricksvatten över Ölandsbron, hundra kubik tas över bron per dag, är det inte tal om att slösa med vattnet. På fastlandet, i Kalmar, är det också brist på vatten. Framåt augusti-september kan problemet för Ölandsborna förvärras, en tid då det många brunnar normalt sinar, men det kan bli fler i år. 

– Jag har förberett mig för den dagen när kommunen inte har ransonering. Jag har en pump som jag tar upp otjänligt vatten i en tank som vi vattnar blommor med och tvättar lagården med just nu, säger Johan Åhlund.  

Johan Åhlund är med i lässtyrelsens vattengrupp där de diskuterar och fattar beslut om olika lösningar för att få rent vatten till ön. Bland annat har länstyrelsen och kommunerna kommit överrene om att gårdar med djur inte ska bli utan vatten. Vattenbristen har gjort att han börjar tänka till om hur vi i Sverige tar rent vatten för givet. 

– Samhället kanske ska tänka om, vi kanske måste spara regnvatten och spola med duschvatten i toaletten. Kanske måste vi accepterar att vi inte kan ha den standarden vi har i dag, säger Johan Åhlund.