Från och med i december 2017 ska Skolverket och Universitetskanslersämbetet regelbundet göra regionala och nationella prognoser över lärarbehovet.

Prognoserna ska göras vartannat år.

– Vi behöver också få högskolor och universitet att samordna för att se till att även de utbildningarna med få sökande blir av i regionen, så det inte blir vita fläckar i landet, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, till DN.