– Speciellt med tanke på att det finns flera utländska soldater (som ingår i IS) i dessa länder som kan återvända till sina ursprungsländer en dag. Det kräver en hög grad av vaksamhet i våra länder.

Ahmet Üzümcü, chef för den internationella Organisationen för förbud mot kemiska vapen, till AFP om en av orsakerna till varför det är oroande om IS kan tillverka senapsgas.

Fakta: OPCW

OPCW (Organisationen för förbud av kemiska vapen) med säte i Haag är inget FN-organ utan ett internationellt samarbetsorgan mellan regeringar som har skapats för att se till att FN:s konvention om kemiska vapen efterlevs. Organisationen har 192 medlemsländer.

Konventionen mot kemiska vapen (1997) innebär ett totalförbud mot kemvapen och regelbundna inspektioner. Inspektörerna ska kunna göra utredningar i ett land på ett annat lands begäran.

OPCW hamnade i fokus 2013 i samband med misstänkta krigsbrott i Syrien. I enlighet med en FN-resolution fick OPCW i uppdrag att förstöra Syriens kemiska vapenarsenal till mitten av 2014.

Nästa år ska OPCW fira sin 20:e födelsedag, och ska då ha organiserat och bevakat förstörandet av 94 procent av världens tidigare dokumenterade kemiska stridsmedel. Inom sju år ska USA och Ryssland ha förstört alla sina kemvapen.

2013 fick OPCW Nobels fredspris.

Ahmet Üzümcü, OPCW:s chef, säger att senapsgas använts av IS i Syrien och Irak. Prover av senapsgasen har analyserat av organisationen, som konstaterar att senapsgasen var "av dålig kvalitet, men fortfarande skadlig" och inte minst det faktum att kompetensen finns att sätta in gasen som vapen är "extremt oroande", enligt Üzümcü.

– Speciellt med tanke på att det finns flera utländska soldater (som slåss med IS) i dessa länder som kan återvända till sina ursprungsländer en dag. Det kräver en hög grad av vaksamhet i våra länder.

Högsta prioritet

Att stoppa jihadistgrupper från att få tag i kemiska vapen är en utmaning som ligger "i topp på agendan" för OPCW, säger Üzümcü.

FN:s säkerhetsråd har efter ett förslag från USA, och med stöd av Ryssland, beslutat att utredningen om kemiska vapen i Syrien ska förlängas med ett år. Utredningen är ett samarbete mellan FN och OPCW – som har 192 medlemsstater – och den förlängs till november 2017.

USA:s FN-ambassadör Samantha Power säger att utredningsarbetet är "långt ifrån färdigt", och hänvisar till rapporter om gasattacker i östra Aleppo.

Minst 20 fall

Ahmet Üzümcü säger att OPCW är delaktig i utredningar av över 20 rapporterade fall av användning av kemiska stridsmedel i Syrien, mest klorgas och senapsgas. Rapporterna kommer från både den syriska regimen och från olika rebellgrupper i landet och nu hämtar OPCW in information och analyserar den.

Tidigare utredningar har slagit fast att regimen 2014 och 2015 utförde tre klorgasattacker mot byar i Syrien, och att IS låg bakom en attack med senapsgas i fjol.