Fakta: Vanligaste dödsorsaken

Varje år drabbas drygt 300 barn av cancer i Sverige.

Sjukdomen är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1–14 år.

Barncancerfondens undersökning, Barncancerrapporten 2016, genomfördes under våren 2016. Sektionscheferna för de barnonkologiska klinikerna i Sverige som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg har deltagit via en enkät.

Källa: Barncancerfonden

Barncancerfonden larmar om kris inom vården för cancersjuka barn. I en ny rapport framkommer att det råder brist på barnonkologer och att runt 80 procent av landets 169 sjuksköterskor på barnonkologiska avdelningar inte är specialiserade inom barnonkologi.

Förutom bristen på kompetent personal samt ett ökat vårdbehov saknas även vårdplatser.

"Forskningen visar på att överbelagda avdelningar innebär en ökad risk för allvarliga fel. Småfel händer oftare och oftare, och det är bara en tidsfråga innan det händer något allvarligt", säger Karin Mellgren, sektionschef vid barnonkologiskt centrum vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg i ett pressmeddelande.