Förpackningar till mikropopcorn innehåller giftiga så kallade perfluorerade ämnen. Det visar en undersökning från Forbrukerrådet, Norges motsvarighet till Konsumentverket.

Ämnena förekommer i 4 av 6 förpackningar som undersökts. Två av dem finns med på de norska myndigheternas lista över kemikalier som utgör ett allvarligt hot mot hälsa och miljö.

– Perfluorerade ämnen kan vara cancerframkallande och hormonstörande. Dessa ämnen hör inte hemma i livsmedelsförpackningar och bör totalförbjudas, säger Randi Flesland på Forbrukerrådet.

I början av sommaren slutade Coop i Danmark att sälja mikropopcorn på grund av de giftiga ämnena i förpackningarna, men i Sverige säljs de fortfarande i de flesta matvarubutiker.

– Det finns inga studier som visar att man blir sjuk av att äta mikropopcorn, inte när det gäller perfluorerade ämnen, sade Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket till TT vid ett tidigare larm.