– Vi ser en sådan möjlig koppling till Häggviksskolans kök, men den är ännu inte bevisad, säger Elisabeth Thelin, förvaltningschef på miljö- och byggnadskontoret i kommunen.

– De levererar mat till väldigt många skolor, fortsätter hon.

De första larmen kom i fredags i förra veckan. De insjuknade har fått kräkningar, diarréer, magont och feber.

– Det är väldigt många elever och lärare som har drabbats, säger Thelin.

Hon uppger att en sammanställning på onsdagen talade om cirka 300 drabbade, men tillägger att det kan vara fler när smittan kan ha förts vidare till andra i hemmen.

Kommunen samarbetar med Smittskydd Stockholm för att hitta orsaken till utbrottet och stoppa smittspridningen. Ännu har inga svar kommit från provtagningen. Thelin uppger att hon inte har en exakt siffra över drabbade skolor men kommunen inväntar även svar från en enkät som skickats till fyra av de berörda skolorna.

– Vi vet fortfarande inte vilket virus eller bakterie som har orsakat det här, säger hon.