Fakta: Den nya tobakslagen


EU-kommissionen lade fram sitt förslag till nytt tobaksdirektiv i december 2012. Medlemsstaterna enades om sin åsikt i juni 2013 och EU-parlamentet i oktober. Direktivet ska träda i kraft senast den 20 maj 2016.

I direktivet fastslås bland annat att cigarettpaket ska ha 65-procentiga varningstexter och bilder, att mentolcigaretter förbjuds från 2020 och att export- och försäljningsförbud fortsatt ska råda för snus utanför Sverige. Smak och innehåll i snuset får dock Sverige fortsätta att bestämma över.

Källa:TT

 

Det var i april i år som riksdagen klubbade igenom den nya tobakslagen. Lagen är en anpassning till EU:s direktiv för tobaksvaror, och innebär hårda krav på snustillverkare.

Den 20 maj kommer snusförpackningar behöva ha varningstexter som liknar de som idag finns på cigarettförpackningar. Dosorna får heller inte ange hur mycket nikotin snuset innehåller.

► LÄS MER: Regeringen skärper tobakslagen

– Vissa produkter har angett lägre nivåer av nikotin för att marknadsföras som mer hälsosamma, vilket inte tillåts enligt bestämmelser som EU-kommissionen tagit fram. Nu anpassas svensk lag till bestämmelserna, säger Josefin Jonsson, enhetschef på enheten för alkohol- och tobakstillsyn på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Swedish Match är kritiska till den korta omställningsfasen på runt tre veckor.

– Jag har aldrig varit med om andra fall där en näring tvingas till omställning på tre veckor. Som vi ser det blir det en omöjlighet att genomföra omställningen på fyra veckor när det gäller märkningen av förpackningar, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match till Aftonbladet.

De snusdosor vars märkning inte uppdaterats till den 20 maj får säljas fram till och med 20 maj 2017. Snustillverkare kommer också att behöva ta fram nya etiketter till sina snusdosor. Till Aftonbladet säger  Hildingsson att visa slutsorter under en period därför inte kommer gå att köpa i alla butiker.

Enligt Gabriel Wikström, folkhälsominister, beror den korta omställningstiden på EU.

– Det här är ett EU-direktiv som förhandlades fram under 2013 och antogs våren 2014. Den nationella utredningen lämnade sitt förslag till genomförande i februari 2015. Jag förstår att det kan kännas som kort om tid, men snustillverkarna har varit väl medvetna om att det här har varit på gång och vilket datum direktivet ska vara genomfört, säger Helena Paues, pressekreterare hos folkhälsominister Gabriel Wikström till Aftonbladet.

► LÄS MER: Klart: Då blir det förbjudet med mentolcigaretter i Sverige