Migrationsverket larmar om att flyktingsmugglare allt oftare tar sig in på asylboenden i Sverige för att pressa människor på pengar, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Vi ser det som ett stort problem i hela landet och har de senaste veckorna fått tillkalla polis flera gånger för att stävja bråk, säger Jennie Sörman, sektionschef på Migrationsverkets region syd, till TV4.

Det är mycket vanligt med organiserad flyktingsmuggling i Sverige och det kan i vissa fall röra sig om summor på flera miljoner, säger Elke Schröder på gränspolisen. Enligt henne är det svårt att sätta fast smugglarna utan hemliga tvångsmedel som kameraövervakning.

Migrationsverket ser allvarligt på det som sker och ska se över sina rutiner.

– Vi höjer beredskapen och vill att personalen larmar polisen så fort de märker att någon är i fara, säger Sörman till TV4.