Larver i sängen och en utvecklad sårinfektion. Det blev följden av en bristande behandling av en bensårspatient på ett boende i Hässleholms kommun tidigare i år, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Den omvårdnadsplan som hade upprättats för patienten följdes inte. När larverna upptäcktes i sängen stod det klart att patienten, som var infekterad, fick vårdas på sjukhus i ett dygn.

Bristerna anmäldes enligt lex Maria, och efter utredning konstaterar boendet brister i journalsystemet och att personalen saknat kompetens. En försvårande omständighet var dessutom att patienten själv avböjt vård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har avslutat ärendet efter att ha tagit del av boendets åtgärder.