En container med det självupphettande och frätande ämnet natriumetylat har blivit hängande i luften sedan tre av lyftanordningens fyra kättingar brustit.

Ett 25-tal brandmän från räddningstjänsten är på plats i Skandiahamnen i Göteborg där händelsen inträffade.

– Risken är förstås att även den fjärde kättingen brister, säger Jan Carlsson, presstalesman vid räddningstjänsten i Storgöteborg.

Det var vid lastningen av containern som de tre kättingarna brast. Innehållet i containern är brandfarligt och frätande och reagerar kraftigt vid kontakt med vatten.

– I första hand försöker man säkra upp containern så att den inte faller och dessutom pågår arbete med att kontrollera hur natriumetylatet är emballerat inne i containern.

Platsen är avspärrad med ett säkerhetsavstånd på 50 meter.