Fakta: Den säkerhetspolitiska utredningens bedömningar

Västs samlade konfliktavhållande förmåga skulle sannolikt öka med svenskt Natomedlemskap

Svenskt Natomedlemskap kan leda till upprustning i Ryssland.

Inget tyder på att Nato har intresse av att placera kärnvapen i Sverige.

Sverige kan som medlemsland driva säkerhetspolitik inom ramen för Nato.

Natomedlemskap är ingen genväg för att lösa det svenska försvarets brister.

Natomedlemskap får inga avgörande försvarsekonomiska konsekvenser.

En Natoansökan skulle leda till politisk kris med Ryssland.

Sveriges politiska och diplomatiska handlingsutrymme skulle minska något.

Som Natoland blir det svårare för Sverige att driva på för ett internationellt kärnvapenförbud.

Källa: Utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

Allianspartierna anklagade Wallström och regeringen för att sticka huvudet i sanden, för neutralitetsnostalgi och för Amerikahat. De hävdade att den enda slutsatsen som går att dra av den nyss presenterade säkerhetspolitiska utredningen är att ett svenskt Natomedlemskap skulle minska konfliktrisken i Östersjöområdet.

Men Wallström varnade för att ett Natomedlemskap leder till militär upprustning i regionen och att konfliktriskerna ökar om man förlitar sig på militär avskräckning. Hon uppgav att regeringens mål är att förebygga konflikter.

– Till slut handlar det om avskräckning eller avspänning, jag förespråkar avspänning.

Heller fredsskadad

Liberalernas Jan Björklund anklagade Wallström för att säga precis det som den ryska ledningen i Kreml i Moskva önskar höra.

– Hennes argument är att man provocerar Ryssland om man går in i Nato, sade han.

Moderaternas Hans Wallmark hävdade att Socialdemokraterna vill tysta ned Natodebatten av rädsla för att splittra partiet i Natofrågan och undrade om partiet går före nationens bästa.

Centerns Kerstin Lundgren ansåg att ett alliansfritt Sverige utgör en buffertstat och en säkerhetsrisk i regionen. Kristdemokraternas Mikael Oskarsson anklagade regeringen för att ha blivit så "fredsskadad" att den inte längre kan föreställa sig att Sverige kan hamna i en konflikt.

– Jag är hellre fredsskadad än i händerna på Mikael Oscarssons planer för ett svenskt försvar, kontrade Wallström.

"Rysk roulette"

Hon ansåg också att påståenden om att ett ensamt och alliansfritt Sverige utgör en säkerhetsrisk är "på gränsen till oförskämt"

– Vi är inte alls ensamma, som aldrig förr samarbetar vi med andra länder.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson anklagade de övriga för att de senaste två decennierna avrustat Sverige genom nedskärningarna i försvaret.

– De har spelat rysk roulette med vår säkerhet, sade han.

SD vill dock inte att Sverige går med i Nato och tycker att frågan ska få avgöras i en folkomröstning.

– Det måste vara slut på det tysta gradvisa närmandet till Nato, det är dags att fråga vad svenska folket tycker, sade han.