Fakta: Grupp avgör styrelsens öde

Exakt hur många eller vilka av de nuvarande styrelseledamöterna som får gå avgörs av en nomineringsgrupp, även om beslutet fattas av regeringen. Nomineringsgruppens förslag ska redovisas senast den 1 april.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, har dock sagt att regeringen vill att "ett antal" av styrelsens medlemmar byts ut.

Karolinska institutets "högsta beslutande organ" är dess styrelse, det så kallade konsistoriet. Konsistoriet består av totalt 20 ledamöter varav regeringen utser åtta ledamöter.

Bland dessa ledamöter finns bland andra konsistoriets ordförande, som i dag är den före detta partiledaren Lars Leijonborg (för dåvarande Folkpartiet).

I går beslutade regeringen att Karolinska institutets styrelse, det så kallade konsistoriet, behöver "förnyas" och att "ett antal" medlemmar behöver bytas ut.

Styrelsens ordförande, Lars Leijonborg, anser dock att hans eget och styrelsens ansvar för vad som har hänt i turerna kring skandalkirurgen Paolo Macchiarini är högst begränsat, eftersom en universitetsstyrelse inte får blanda sig i vilken forskning som bedrivs.

– Jag har ingen annan kommentar än att det är viktigt att komma ihåg styrelsens mandat, att styrelsen inte får lägga sig i forskningsfrågor, sade Leijonborg till TT igår med anledning av regeringsbeslutet.

"För lätt"

Men Sigbrit Franke, tidigare rektor för Umeå universitet och universitetskansler 1999–2007, tycker att Lars Leijonborg gör det alldeles för lätt för sig.

– Det stämmer att styrelsen inte får lägga sig i forskningen, men styrelsen har ett strategiskt ansvar. Därmed har Lars Leijonborg ett mycket stort ansvar för hur det här ärendet har hanterats och hur hela proceduren har sett ut efter det att man först haft en extern utredning som kom fram till att det handlade om forskningsfusk, en slutsats som rektorn sedan inte tog fasta på. Det är inget en styrelse bara kan låta passera, säger Sigbrit Franke.

Enligt Franke är det "extremt ovanligt" att regeringen lägger sig i en universitetsstyrelse på det sätt som skett.

Ovanlig situation

– Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Och om det har hänt så har det gällt helt andra saker, som att rektorn inte kommer överens med styrelsen eller vice versa och då sköts det oftast mycket snyggare, att rektorn eller ordföranden slutar. Inte som här att regeringen går ut och berättar att styrelsen måste förändras.

TT: Vad tycker du om att regeringen gör så?

– Det är bra, eftersom det nu är viktigt att vidta vissa åtgärder. I ett sådant här läge måste man göra allt för att Karolinska institutet ska återfå sitt förtroende.