FAKTA: KI:s styrelse

Nuvarande styrelse, de ledamöter som regeringen utsett:

Lars Leijonborg, ordförande

Annika Andersson

Dan Andersson

Anders Blanck

Susana Borrás

Eskil Franck

Torbjörn Rosdahl

Charlotte Strömberg

Föreslagen ny styrelse:

Lars Leijonborg, ordförande, omval

Susana Borrás, omval

Sofia Heidenberg, nyval

Marianne Lundius, nyval

Jonas Milton, nyval

Torbjörn Rosdahl, omval

Lisa Sennerby Forsse, nyval

Charlotte Strömberg, omval

Skandalerna runt den italienske kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet på Karolinska Institutet (KI) skakar universitetet så det rasslar ända upp i de översta grenarna. På uppdrag av regeringen har en speciell nomineringsgrupp nu lämnat ett förslag till delvis nya ledamöter i KI:s styrelse.

Den tidigare folkpartistiske partiledaren Lars Leijonborg föreslås få sitta kvar som ordförande i styrelsen. Nomineringsgruppen har inte gjort någon egen utredning av styrelsens roll i Macchiariniaffären. I stället har man utgått från hur många mandatperioder befintliga ledamöter har suttit i styrelsen.

– Vi har funderat över vilken kompetens styrelsen behöver ha, både vad gäller att rekrytera en ny rektor och vad gäller utformande av nya interna styrdokument och arbetet med att återupprätta förtroendet för KI, säger Chris Heister, landshövding i Stockholms län och ordförande i nomineringsgruppen till TT.

Kritiserad styrelse

Leijonborg har fått kritik för att han ställt sig bakom KI:s tidigare rektor Anders Hamsten när denne uttalat sitt stöd för Paolo Macchiarini. Leijoborg har frisvurit sig från ansvar i Macchiariniaffären med argumentet att styrelsen inte får lägga sig i forskningsfrågor, men hans hållning har fått kritik.

– Det stämmer att styrelsen inte får lägga sig i forskningen, men styrelsen har ett strategiskt ansvar. Därmed har Lars Leijonborg ett mycket stort ansvar för hur det här ärendet har hanterats, sade den före detta universitetskanslern Sigbrit Franke till TT i början av mars.

När TT når Franke på torsdagen avstår hon från att kommentera frågan.

Skapa förnyelse

Leijonborg tycker själv inte att han gjort några fel i hanteringen av affären. Hur den nya styrelsen ska återupprätta KI:s förtroende och vad den kan komma att ändra på är för tidigt att säga, enligt ordföranden.

– Jag ska väl inte föregripa det. Det är rimligt att den nya styrelsen också får diskutera det.

Ett av styrelsens mest akuta uppdrag är att rekrytera en ny rektor. Enligt Leijonborg är målet att det ska vara klart i höst.

Trots kritiken försvarar Chris Heister förslaget att nominera Leijonborg som ordförande ytterligare en mandatperiod.

– Vårt uppdrag från regeringen har varit att skapa både förnyelse och kontinuitet. Lars Leijonborg har varit ordförande sedan 2013 och det är viktigt för kontinuiteten, säger hon.