– Det svårare att hitta förslag för ökad kunskap i skolan än vad det är att hitta en Pokémon.

Partiledare Jan Björklund om regeringens utbildningspolitik.

Fakta: Liberalernas förslag

Liberalernas förslag för att stärka lärarkåren:

1. Ett års vidareutbildning på universitet blir ett måste för alla lärare under karriären. De får 80 procent av sin lön under studietiden, från staten.

2. Ämneslärarutbildningen ändras så att studenterna tar en masterexamen, alltså två års heltidsstudier i ett undervisningsämne.

3. Skärpta antagningskrav till lärarutbildningen. Minst slutbetyg C i svenska och ämnen de ska bli ämneslärare i. Eller minst 1,0 på högskoleprovet.

4. Ämneslärarutbildning endast vid de sex största universiteten.

5. Krav på behörighet i aktuellt ämne för att få sätta betyg – endast lärarlegitimation ska inte räcka.

Källa:Liberalerna

– Man kommer att behöva ha obehöriga vikarier, men målet är att minska det successivt. På längre sikt är det detta som är lösningen för att fler ska vilja bli lärare och att vi ska ha kvalitet i framtidens lärarkår, säger partiledare Jan Björklund.

Kritik mot regeringen

"Skolan först" var rubriken på hans sommartal på en soldränkt pir på Eriksberg i Göteborg. Inför några hundra åhörare presenterades omfattande förslag i syfte att höja läraryrkets status. Samtidigt kritiserades regeringens utbildningspolitik för att vara valhänt.

– Faktum är att om man går omkring på Fridolins utbildningsdepartement är det svårare att hitta förslag för ökad kunskap i skolan än vad det är att hitta en Pokémon, sade Jan Björklund i sitt tal.

Två miljarder per år är den prislapp Liberalerna sätter på sitt fortbildningsförslag. För alla behöriga lärare ska det enligt förslaget bli obligatoriskt att vidareutbilda sig efter ett tiotal år i yrket. Studierna ska bedrivas inom de egna ämnena, ämnesmetodik eller för att ge behörighet i ytterligare ämnen. Staten betalar 80 procent av lärarens ordinarie lön under studieåret, som också kan delas upp på flera perioder.

Lärarfacken är positiva till satsningen på fortbildning, men Lärarnas riksförbund ogillar att lärarutbildningar enligt förslaget bara ska bedrivas på landet sex största universitet.

"För låga betyg"

Liberalernas förslag, som också omfattar lämplighetsprov och höjda betygströsklar, tycks inte rimma något vidare med det som regeringen presenterade på söndagen: en omfattande utbyggnad av antalet studieplatser på lärarhögskolorna.

– De kommer tyvärr att sökas av studenter som har ganska låga förkunskaper. Jag tror att det är viktigare att höja kvaliteten i lärarutbildningen än att massivt bygga ut platserna och ta in många med låga betyg, säger Jan Björklund.