– Ett nödvändigt ont för att säkerställa andra viltpopulationer och boskapsbesättningar.

Bo Sköld, Svenska jägareförbundet, om vinterns licensjakt på varg.

Fakta: Här får det jagas varg

Värmland: 20 vargar i Vimyren, Brattfors och Sandsjön.

Örebro/Värmland: 6 vargar i gemensamma reviret Loka.

Dalarna: 8 vargar inom Lövsjöreviret.

Gävleborg: 6 vargar i reviret Åmot/Ockelbo.

Västmanland: 6 vargar i Färnareviret.

Jakten inleds lördagen den 2 januari och pågår som längst till den 15 februari.

Källa: Respektive länsstyrelse

Det är länsstyrelserna i det som kallas mellersta rovdjurförvaltningsområdet som nu presenterat sin gemensamma plan för vintersäsongens licensjakt på varg, som börjar i januari.

Totalt får 46 djur skjutas och störst kvot får jägarna i Värmland – 20 vargar i jaktrevir inom länet plus 6 i ett revir som är gemensamt med Örebro län. Övriga län som ingår är Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

– Vi ser positivt på att beslutet är taget, den geografiska spridningen är bra, men vi skulle önska att det var ett högre antal, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska jägareförbundets rovdjursråd, till TT.

"För stor"

Kvotbesluten är enligt länsstyrelserna tagna så att vargstammen inte ska påveras negativt.

Men Naturskyddsföreningen håller inte med, anser att för många djur ska skjutas och överväger att överklaga till Naturvårdsverket, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen. Han påminner också om att EU-kommissionen kritiserat Sverige för att licensjakten på varg strider mot EU:s direktiv – något som länsstyrelserna borde ha tagit hänsyn till, enligt Alarik.

"Nödvändigt ont"

Sverige har svarat på kritiken och både Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen tror att det hela kommer att sluta i EU-domstolen.

– Det här ser rätt illa ut för regeringen också. Nu verkar risken ganska stor för att EU-kommissionen går vidare och tar Sverige till EU-domstolen, säger Oscar Alarik.

Snö och spårtillgång är avgörande för genomförandet, menar Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska jägareförbundet.

– Om man ska vara krass är det här ingen positiv jaktform, snarare ett nödvändigt ont för att säkerställa andra viltpopulationer och boskapsbesättningar, säger han.