– Arbetsförmedlingen, om du jämför med Linkedin, det är så litet. Eller hur?

Syed Latif från Bangladesh nekas uppehållstillstånd trots att han har jobb, eftersom jobbet inte varit utannonserat via Arbetsförmedlingen och platsportalen Eures.

Fakta: Utannonseringskravet

En arbetsgivare som vill anställa någon från ett land utanför EU måste utannonsera tjänsten så att alla som bor inom EU/ESS och i Schweiz kan söka jobbet.

I minst tio dagar bör tjänsten vara utannonserad via Arbetsförmedlingens platsbank. Då blir den automatiskt synlig också i den europeiska platsbanken Eures.

Källa: Arbetsförmedlingen

– Jag har gjort allting en invandrare måste göra: Jag pluggade och försörjde mig själv under studietiden. Jag lärde mig språket, hittade jobb, betalade skatt i 20 månader. Jag visste inte att det fanns krav på hur jag skulle hitta jobbet, säger Syed Latif.

Han kom från Bangladesh till Sverige för att studera. Ett villkor för att icke EU-medborgare ska få fortsatt uppehållstillstånd efter avslutade studier är att de lyckas hitta ett jobb. Men det räcker inte.

Nekas uppehållstillstånd

Jobbet måste vara utannonserat på ett sätt som gör att alla personer som bor inom EU/EES och i Schweiz har möjlighet att känna till vakansen. Detta har Migrationsdomstolen i Malmö tagit fasta på i sitt beslut att Syed Latif inte ska få fortsatt uppehållstillstånd.

Om jobbet hade utannonserats via Arbetsförmedlingen hade kravet ansetts vara uppfyllt, eftersom tjänsten då bli synlig inom den europeiska platsbanken Eures. Linkedin duger däremot inte – kravet på utannonsering är inte uppfyllt, anser migrationsdomstolen.

– Linkedin är den största jobbsajten i hela världen. 414 miljoner användare har Linkedin. Arbetsförmedlingen, om du jämför med Linkedin, det är så litet. Eller hur? säger Syed Latif, som har överklagat till Migrationsöverdomstolen, men inte fått prövningstillstånd.

Gemensamma EU-regler

Justitieminister Morgan Johansson vill inte kommentera enskilda fall, men hans pressekreterare Sofie Rudh framhåller att det handlar om EU-gemensamma regler som Sverige har åtagit sig att följa.

TT: Är det här något som regeringen anser borde ändras?

– Nej det skulle jag inte säga att det är. Det finns alltid situationer där enstaka individer råkar illa ut på grund av lagstiftning och det regelverk som finns. När den här överenskommelsen har gjorts inom EU får man utgå ifrån att det har varit för att EU-medborgare ska ha tillgång till tjänsterna och då har en viss praxis utvecklats här i Sverige kring hur tjänster ska lysas ut, säger Sofie Rudh.